Skip to main content

Kvalitní dvojjazyčné vzdělání ve více než 560 školách po celém světě

Náš příběh

Soukromá síť škol Maple Bear byla založena v roce 2007, v té době měla dvanáct poboček v Jižní Koreji, Brazílii a Indii. Jejich počet záhy začal narůstat spolu s tím, jak tato vynikající kanadská metodika dvojjazyčné výuky nabývala na věhlasu, o nějž se zasloužili zejména rodiče, kteří pozitivní výsledky našeho jedinečného vzdělávacího program viděli na svých vlastních dětech.   

V současné době se ve více než 560 školách Maple Bear v 35 zemích světa vzdělává přes 50 000 dětí.   

Přidejte se do naší globální rodiny Maple Bear – jako žáci, rodiče nebo učitelé!   

Vítejte v Maple Bear

O Maple Bear

Prvotní podnět k založení škol Maple Bear vzešel od Sítě kanadských vzdělávacích center (CECN), neziskové organizace podporované kanadskou vládou a Kanadskou asijsko-pacifickou nadací, která byla pověřena propagací kanadského vzdělání v zahraničí za účelem přilákání zahraničních studentů ke studiu v Kanadě.  

Manažeři CECN si na svých cestách uvědomili, že rodiče po celém světě chtějí svým dětem dopřát kvalitní vzdělání, při němž si osvojí anglický jazyk. Většina z nich také studovala v zahraničí, mnoho z nich právě v Kanadě. První škola Maple Bear otevřela své dveře v roce 2005 v indickém Indirapuramu (Nové Dillí).  

 

Ekonomiky států střední a východní Evropy se v posledních desetiletích rapidně rozvíjejí. Tuzemské firmy expandovaly na zahraniční trhy, mnoho mezinárodních firem založilo své pobočky v České republice a okolních státech. Dynamické změny posílily kulturní identitu celého regionu a zvýšily poptávku po vzdělaných lidech schopných hovořit plynule anglicky a myslet v globálním měřítku.   

Vedení společnosti Maple Bear CEE je přesvědčeno, právě vzdělání bude mít na budoucnost regionu nejpozitivnější vliv, a to nejen z ekonomického hlediska, ale i s ohledem na řešení hlavních výzev, kterým lidstvo dlouhodobě čelí. 

Mise

Posláním škol Maple Bear je poskytovat žákům vzdělání šité na míru v bezpečném a podnětném prostředí, připravit je na úspěch při návazném studiu a vzbudit v nich celoživotní lásku k učení.

Vize

Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní vzdělání založené na kanadské filosofii a osvědčených metodách, které splní očekávání globálních rodičů a je v souladu s místními školskými předpisy.