Skip to main content

Školné – Maple Bear Brno

Nultý ročník – pro děti od 6 let

Základní škola – pro děti od 6 – 15 let

Ve třídě jsou dva učitelé a v nultém ročnímu maximálně 15 dětí, v 1. třídě maximálně 22 dětí.

Standardní školné

10 měsíčních splátek

24 500 Kč (celkově 245 000 Kč za rok)

Sleva 5 % za jednorázovou platbu

232 750 Kč

Speciální nabídka pro školní rok 2024/2025

10 měsíčních splátek (15% sleva)

20 825 Kč

Sleva 30 % pro prvních 15 zapsaných dětí

171 500 Kč

V Maple Bear Czechia nabízíme také sourozeneckou slevu 10 % na druhé dítě a 20 % na třetí dítě a další sourozence.

Zápisné

10 000 Kč (jednorázový poplatek)

V ceně jsou

Učebnice a vzdělávací materiály

Další poplatky

Strava a uniformy1

1. Podle stanov Maple Bear Schools jsou všechny děti povinny nosit do školy uniformy. Katalog uniforem s ceníkem budou předány rodičům. Náklady na první sadu uniforem jsou zahrnuty v registračním poplatku.