Skip to main content

Proč Maple Bear?

Kanadská metodologie

Z kanadské metodiky v kombinaci s výukovým programem vyvinutým odborníky na vzdělávání dnes těží už více než 55 tisíc dětí. Jsme jediná vzdělávací síť schopná nabídnout skutečně multikulturní zkušenost v transformujícím se prostředí. Společně se zlepšujeme, procvičujeme a osvojujeme si nové znalosti. Školy Maple Bear působí ve více než 35 státech a neustále se rozrůstají. Ať už se jedná o Brazílii, Indii, Českou republiku nebo jiné části světa, Maple Bear všem poskytuje globální vzdělání.

České kurikulum

Školy Maple Bear se řídí národními školskými předpisy a slaďují kanadský program s rámcovým vzdělávacím programem dané země. Tím se žákům sítě Maple Bear otevírá mnohem více možností dalšího vzdělávání: Kdykoli mohou přestoupit z kanadského systému do jiné školy a naopak, a to během jakéhokoli ročníku. Po úspěšném zakončení středoškolského studia na škole Maple Bear se také mohou rozhodnout, zda chtějí pokračovat na české univerzitě, nebo zvolí studium v zahraničí. Na obě varianty jsou výborně připraveni.   

Globální rodina

Síť škol Maple Bear kombinuje to nejlepší z kanadského vzdělávání a přináší kanadskou dvojjazyčnou výuku do mateřských, základních i středních škol po celém světě.

Jistota kvality

Školy Maple Bear mohou využívat služeb našeho vynikajícího pedagogického sboru složeného z kanadských školitelů, autorů učebních osnov a pracovníků zajišťujících kvalitu výuky. Učitelé se pravidelně účastní odborných seminářů, kde je školitelé sítě Maple Bear mentorují a seznamují s nejnovějšími pedagogickými postupy a výukovými metodami. Spolupracujeme také s ministerstvem školství kanadské provincie Manitoba a s University of Winnipeg, na níž učitelé z Maple Bear mohou absolvovat kurzy vedoucí k získání magisterského titulu v oboru pedagogika.  

Kanada je průkopníkem mezi státy, které se rozhodly přizpůsobit svůj vzdělávací systém požadavkům 21. století. Již od roku 1994 uplatňuje metodiku plně zaměřenou na osvojování klíčových dovedností nezbytných pro dosažení budoucího životního úspěchu.

Pro děti je důležité, aby se již od útlého věku setkávaly s aktivitami, při kterých mohou uplatnit dovednosti 21. století, mezi něž patří komunikace, spolupráce, kritické myšlení, kreativita, digitální gramotnost a globální občanství. Gramotnost přitom spočívá ve čtení s porozuměním, nejen ve čtení samotném. Jde o rozvíjení schopností a motivace identifikovat, chápat, interpretovat, vytvářet a sdílet znalosti.

Školy Maple Bear podporují tento široký koncept gramotnosti prostřednictvím svého vzdělávacího programu, výukových metod a způsobů hodnocení. Děti jsou hodnoceny na základě toho, jak dokáží to, co se naučily, uplatnit  v nových souvislostech. Metody hodnocení a evaluace jsou autentické, slouží jako podklad pro další výuku, motivují děti v zapojení do výuky a vedou ke zlepšení jejich výsledků. 

https://www.youtube.com/watch?v=8lcvz4tmQ9g&t

Dvojjazyčná výuka

Na školách Maple Bear se při výuce se používají dva různé jazyky. V závislosti na předmětu a ročníku probíhá výuka buď v angličtině, nebo v mateřském jazyce.   

Výuka anglického jazyka na školách Maple Bear nespočívá v memorování jednotlivých slovíček. To naše školy zásadně odlišuje od ostatních, které tvrdí, že nabízí dvojjazyčné vzdělávání.    

V Maple Bear se děti začínají učit anglický jazyk už v předškolním věku a to pomocí imerzní metody zaměřené na jednotlivce, která vychází z osvědčených postupů kanadské pedagogické praxe. 

Chci se dozvědět víc